Hướng dẫn cách đọc nốt nhạc piano từ cơ bản đến nhanh

Việc đọc nốt nhạc trên một bản nhạc dành cho piano có phần khó hơn do bản nhạc piano sẽ có cấu tạo phức tạp hơn. Sau đây LED Piano sẽ hướng dẫn cách đọc nốt nhạc piano từ cơ bản đến nhanh.

Đọc nốt nhạc: Nhận biết các dòng và khoảng trống

Khi nhìn vào bản nhạc, bạn sẽ thấy năm dòng có bốn khoảng trống giữa chúng. Những thứ này được gọi chung là khuông nhạc. Cả dòng và khoảng trắng đều được sử dụng làm vị trí cho các nốt nhạc và vị trí rơi trên các nốt đó sẽ xác định cao độ của nốt nhạc. Cao độ nào được gán cho dòng hoặc khoảng trống được xác định bởi khóa nhạc, được thảo luận bên dưới.

Các dòng và khoảng trống cũng có thể được tạo ở trên và dưới năm dòng thông thường bằng cách vẽ các dòng ngắn nếu cần để biểu thị nốt.

Nhận biết khóa sol

Khóa nhạc có nhiều hình dạng khác nhau, nằm ở đầu khuông nhạc, cho bạn biết cao độ nằm trên đường nào hoặc khoảng trống nào của khuông nhạc. Chúng thường dễ nhận biết vì chúng lớn và bao phủ cả năm dòng. Mặc dù có nhiều khóa nhạc nhưng bạn sẽ chỉ cần biết hai khóa để đọc nhạc piano:

Khóa âm bổng hoặc khóa G là khóa hoặc ký hiệu bạn thường thấy liên quan đến âm nhạc, vì vậy nó trông khá quen thuộc. Nó trông hơi giống với ký hiệu và (hoặc ký hiệu “&”). Các đường từ dưới lên trên biểu thị các cao độ sau: E, G, B, D và F. Các khoảng trắng từ dưới lên trên biểu thị các cao độ sau: F, A, C và E.

Có một số cách ghi nhớ giúp bạn ghi nhớ các ghi chú. Đối với các dòng trên khóa âm bổng, hãy nghĩ đến câu “Every Good Boy Does Fine”, và đối với các khoảng trống, hãy nghĩ đến từ “FACE”.

Khóa âm trầm hoặc khóa F trông hơi giống âm c lùi với hai dấu chấm phía sau cung. Các đường từ dưới lên trên biểu thị các cao độ sau: G, B, D, F và A. Các khoảng trắng từ dưới lên trên biểu thị các cao độ sau: A, C, E và G.

Có một số cách ghi nhớ giúp bạn ghi nhớ các nốt. Đối với các dòng trong khóa âm trầm, hãy nghĩ đến câu “Good Boys Deseveres Fudge Always”, và đối với các khoảng trống, hãy nghĩ đến “All Cows Eat Grass”.

Nhận biết hóa biểu

Hóa biểu cho bạn biết nốt nào được thay đổi. Các cao độ nguyên hoặc bình thường được gắn nhãn bằng các chữ cái (ABCDEFG), nhưng cũng có nửa cung giữa các nốt đó được biểu thị bằng # (nhọn) hoặc a b (phẳng). Các dấu thăng và dấu giáng nằm ở đầu khuông nhạc biểu thị ký hiệu phím và các đường hoặc khoảng trống mà chúng rơi vào cho biết rằng bất kỳ nốt nào rơi vào vị trí đó đều được chơi bằng dấu thăng hoặc giáng đó.

Các dấu thăng và dấu giáng bổ sung luôn có thể được đặt trong bản nhạc và sẽ được đặt bên cạnh nốt mà chúng thay đổi.

Sharp có nghĩa là cao độ tăng lên, trong khi b có nghĩa là cao độ giảm xuống.

Độ thăng của nốt này giống với nốt giáng của nốt tiếp theo. Dấu thăng và dấu giáng được biểu thị bằng các phím màu đen trên đàn piano của bạn. Điều này sẽ được thảo luận dưới đây.

Nhận biết số chỉ nhịp

Ký hiệu chỉ nhịp, được biểu thị bằng hai số ở đầu khuông nhạc, cho bạn biết một nốt nhạc có bao nhiêu nhịp. Số dưới cùng cho biết loại nốt nào có một nhịp (số nào tương ứng với nốt nào được chỉ ra bên dưới) và số trên cùng cho biết có bao nhiêu nốt trong một ô nhịp nhạc.

Nhận biết ô nhịp

Khi nhìn vào cây gậy, bạn sẽ thấy thỉnh thoảng có những đường dọc được vẽ xuyên qua những đường ngang của cây gậy. Khoảng cách giữa các đường này được gọi là thước đo. Hãy coi nhịp như một câu nhạc và dòng là dấu chấm ở cuối câu đó (mặc dù điều đó không có nghĩa là bạn nên tạm dừng trước khi bắt đầu câu tiếp theo). Các biện pháp giúp chia nhỏ bản nhạc và hoạt động với ký hiệu chỉ nhịp để cho bạn biết cần đặt bao nhiêu nhịp cho một nốt.

Đặt mua ngay LED Piano hoặc LED Organ chính hãng trên Shopee Mall tại đây để không cần phải đọc nốt nhạc piano mà vẫn có thể chơi đàn bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *