Lưu trữ Danh mục: Trung tâm hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng Ledpiano

Bước 1: Dán dây led lên đàn, tại vị trí ngay trên sát với phím [...]