User Manual LED Piano

Hướng dẫn kết nối sản phẩm với điện thoại

Bước 1: Dán dải đèn LED và giá đỡ dải bên cạnh các phím đàn piano sao cho chúng thẳng hàng với các vị trí phím.stick the Led strip

Bước 2: Cài đặt ứng dụng LED Piano trên điện thoại của bạn. Có sẵn trên iOS hoặc Android.

Link App iOs: https://apps.apple.com/vn/app/led-piano/id6444875266
Link App ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piano.learning.app&pli=1

Bước 3: Cắm jack nguồn vào hộp điều khiển. Nếu đèn LED trên hộp điều khiển nhấp nháy chậm và đều có nghĩa là mạch điều khiển đang chạy.

Bước 4: Kết nối dải đèn LED với điện thoại của bạn. Chọn “Kết nối với đèn LED”, chọn “OK.” Nếu đèn LED trên hộp điều khiển bắt đầu nhấp nháy nhanh hơn nghĩa là dải đèn LED đã được kết nối với ứng dụng qua Bluetooth. (Lưu ý, đảm bảo rằng Bluetooth của điện thoại của bạn được bật trước khi nhấn kết nối với đèn LED).

Connect to LED

Bước 5: Vào thư mục Basic để chọn đoạn nhạc bạn yêu thích và nhấn nút Play để bắt đầu phát.