Bước 1: Dán LED và vách đứng sát cạnh phím đàn sao cho trùng
khớp với các vị trí phím.
Bước 2: Cài app LED Piano vào điện thoại. Trên IOS hoặc
Android.
Bước 3: Cắm giắc nguồn vào hộp điều khiển, thấy đèn LED của
hộp điều khiển nháy chậm đều là mạch điều khiển đã chạy.
Bước 4: Kết nối dây LED với điện thoại. Chọn Connect to LED,
chọn OK, nếu thấy đèn LED của hộp điều khiển nháy nhanh hơn,
thì dây LED đã được kết nối với app qua Bluetooth.
(Lưu ý, đảm bảo rằng đã bật Bluetooth của điện thoại lên trước
khi bấm connect to LED).
Bước 5: Vào thư mục Basic để chọn bản nhạc bạn yêu thích và
bấm nút Play để bắt đầu chơi.

Link tải iOs: https://apps.apple.com/vn/app/led-piano/id6444875266
Link tải ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.piano.learning.app&pli=1

https://www.youtube.com/@ShopLedPiano