fbpx

Tag Archives: tập đàn piano

Khó khăn của người lớn tuổi khi tự học piano tại nhà

Việc tự học piano tại nhà, nhất là đối với người lớn tuổi sẽ gặp [...]