Lưu trữ thẻ: viết nhạc

8 bước bắt đầu viết một bản nhạc dùng đàn piano

Bạn đã chơi piano một thời gian và muốn tự tạo cho mình một bản [...]