Lưu trữ thẻ: nốt piano

Cách ghi nhớ nốt nhạc trên đàn piano cực nhanh cho người mới tập chơi

Với 88 phím trên đàn piano, sẽ thật khó khăn cho người mới tập chơi [...]