Tổng cục Thuế thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Đó là nhận định của Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn tại Hội nghị triển khai công tác thuế năm 2024 vừa được Vụ Kê khai và Kế toán thuế tổ chức chiều ngày 12/01. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải cho biết tập thể Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Vụ KK) dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về cơ bản đã chủ động triển khai các kế hoạch, chương trình công tác ngay từ đầu năm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất do Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính phân công.

Đối với nhiệm vụ chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2023 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đáp ứng triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Vụ KK đã và đang tiếp tục lấy, tổng hợp ý kiến của các đơn vị trên cơ sở kết quả trao đổi với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện dự thảo Thông tư, trình Bộ ban hành.

Đồng thời, Vụ đã xây dựng, triển khai Quy trình hoàn thuế mới vừa đáp ứng yêu cầu quản lý đối với NNT, vừa nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác cho công chức thuế.

Vụ trưởng Lê Thị Duyên Hải báo cáo tại hội nghị

Vụ KK cũng đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, nâng cấp ứng dụng và hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ Cục Thuế xử lý nhận, nhập tờ khai khi NNT có văn bản của cơ quan điều tra; xử lý tạm dừng nhận hồ sơ khai thuế đối với trường hợp Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế

Nhằm mục đích điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ, bổ sung các chức năng kiểm soát, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc của các cán bộ thuế, trong năm, Vụ KK đã tập trung triển khai một số nghiệp vụ, công cụ trên ứng dụng TMS, ứng dụng ký điện tử

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn ghi nhận vàbiểu dương những kết quả đã đạt được của Vụ KK, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Vụ trong công tác chuyển đổi số của ngành. Trong năm 2024, Phó Tổng cục trưởng giao nhiệm vụ cho Vụ KK trong năm 2024 hoàn thiện xây dựng thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh cá nhân làm mã số thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

Vụ KK cũng cần xây dựng kế hoạch đánh giá lại thông tin nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế và KBNN, đảm bảo số nộp quản lý trên TMS được cập nhật kịp thời; xây dựng các công cụ giúp kiểm soát việc xử lý dữ liệu đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc nghiệp vụ.

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ KK tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, nâng cấp ứng dụng và hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ Cục Thuế xử lý nhận, nhập tờ khai khi NNT có văn bản của cơ quan điều tra; xử lý tạm dừng nhận hồ sơ khai thuế đối với trường hợp thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

“Đối với công tác triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hoàn thuế để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả, đề nghị Vụ KK tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ Thông tin và Ban Quản lý rủi ro tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, hoàn thiện và triển khai thành công ứng dụng này góp phần minh bạch và phòng chống vi phạm trong lĩnh vực hóa đơn.– Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *